Test z Modułu 1 (Future Simple)

Wybierz prawidłową odpowiedź.

Potrzebujesz minimum 60% punktów, aby przejść dalej.

Enjoy!


Dodaj komentarz

Shopping Cart